راهنمای خرید از آمریکا

خرید از کلیه سایت های آمریکا و تحویل درب منزل در ایران

تحویل بین ۲۵ تا ۶۰ روز

تحویل درب منزل بدون مراجعه به گمرک

 


کارمزد انجام سفارشات از آمریکا

سفارشات از ۱ دلار تا ۵۰ دلار / ۳۰ هزار تومان
سفارشات از ۵۱ دلار تا ۱۰۰ دلار / ۵۰ هزار تومان
سفارشات از ۱۰۱ دلار تا ۱۵۰ دلار / ۷۰ هزار تومان
سفارشات از ۱۵۱ دلار تا ۲۰۰ دلار / ۸۰ هزار تومان

سفارشات از ۲۰۱ دلار تا ۵۰۰ دلار / ۱۵ درصد کامزد
سفارشات از ۵۰۱ دلار تا ۱۰۰۰ دلار / ۱۲ درصد کامزد
سفارشات از ۱۰۰۱ دلار تا ۵۰۰۰ دلار / ۱۰ درصد کامزد

 


حمل بار ۱ تا ۸ کیلوگرم به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰۰۰۰ تومان

بیش از ۸ تا ۱۵کیلوگرم هر کیلو ۱۱۰۰۰۰ تومان

بیش از ۱۵ تا ۳۰ کیلوگرم ۹۰۰۰۰ تومان

بیش از ۳۰ کیلوگرم قیمت توافقی


5 (100%) 1 vote